Loading...

วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2554

การสืบพันธุ์พืชไร้ดอก

การสืบพันธุ์ของพืชไร้ดอก
              เป็นการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ เพราะเป็นพืช ชั้นต่ำ  ไม่มีดอก  มีอวัยวะต่างๆ ไม่ครบ  การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืชไร้ดอก  มีวิธีการต่างๆ เช่น การแตกหน่อ, การสร้างสปอร์, การแบ่งตัว ดังนี้
                1. เฟิร์น  สืบพันธุ์โดยการสร้างสปอร์  สปอร์จะอยู่ภายในอับสปอร์ที่อยู่ใต้ใบ
        หรือที่ก้านใบ  เมื่อแก่เต็มที่อับสปอร์ซึ่งเป็นถุงเล็ก ๆ จะแตกออกและปลิวไปตามลม
        เมื่อตกในที่เหมาะก็จะงอกเป็นต้นใหม่
               2. สาหร่าย  สาหร่ายเซลล์เดียวสืบพันธุ์โดยการแบ่งตัว  สาหร่ายหลายเซลล์
        สืบพันธุ์โดยการสร้างสปอร์หรือผสมระหว่างเซลล์ตัวผู้และเซลล์ตัวเมีย
              3. เห็ด สืบพันธุ์โดยการสร้างสปอร์  สปอร์จะอยู่ภายในริ้วหรือครีบใต้ส่วนหัว
        ที่คล้ายหมวก  ส่วนที่เราเรียกดอกเห็ดนั้น เป็นส่วนหนึ่งของต้นเห็ด ทำหน้าที่สร้าง
        สปอร์  ต้นเห็ดจริง ๆ เป็นเส้นสายสีขาว ๆ  อยู่ในสิ่งที่มันอาศัยอยู่ สปอร์เมื่อแก่ก็จะ
        ปลิวไปยังที่ต่างๆ เมื่อมีความชุ่มชื้น  อาหาร  แสงแดดพอเหมาะก็จะงอกเป็นต้นเห็ด
              4. รา  สืบพันธุ์โดยการสร้างสปอร์  มีลำต้นเป็นเส้นใย  รามีหลายสี เช่น สีส้ม,
        สีดำ, สีเหลือง, สีเขียว
              5. ยีสต์  มีการสืบพันธุ์สองแบบ เมื่อมีอาหารบริบูรณ์จะแตกหน่อเกิดต้นใหม่
        เมื่อมีอาหารฝืดเคืองจะสืบพันธุ์โดยการสร้างสปอร์
              6. บัคเตรี จะสืบพันธุ์โดยวิธีการแบ่งตัวเมื่อมีอาหารสมบูรณ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น